Termeni si conditii


PHPServer - Găzduire web SSD - Înregistrare și Prelungire domenii web - cPanel, email, FTP, ip-uri dedicate - certificate de securitate SSL - 2023

Contract Furnizare Servcii

Specificăm că Termenii și Condițiile prezentate în continuare au valoare de contract și servesc ca bază legală privind prestarea serviciilor.

Acceptarea contractului din partea BENEFICIARULUI se face prin bifarea căsuței “DA”, “Am citit și sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de Confidențialitate” și prin apăsarea butonului “TRIMITE” din formularele online de pe site-ul FURNIZORULUI www.PHPServer.ro conform art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Apăsarea butonului "TRIMITE" din formulare reprezintă o semnătură electronică, conform art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografa.

Prezentul contract privind “Termeni si conditii de utilizare a serviciilor PHPServer”, stabileste care sunt conditiile in care se poate utiliza serviciul de gazduire web, inregistrare, rezervare, prelungire domenii web, ip-uri dedicate, certificate se securitate, sisteme de backup, vanzarea, inchirierea sau subinchirierea altor servicii conexe, prestarea de servicii web, de dezvoltare sau editare software denumite in continuare SERVICII, si are valoarea unui contract incheiate intre SC SIPROTEH SRL (Cod Unic de Inregistrare 17670510), denumit in continuare FURNIZOR sau PRESTATOR, in calitatea sa de proprietar si administrator al site-ului, si de furnizor al serviciului, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza site-ul sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv serviciile (denumit in continuare UTILIZATOR, BENEFICIAR sau CLIENT).

Neacceptarea oricarei prevederi din acest contract atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea site-ului ori utilizarea in orice mod a serviciilor, iar accesarea sau vizitarea in continuare a site-ului, ori utilizarea in orice mod a site-ului  sau serviciilor constituie o acceptare in intregime a contractului si a oricarei prevederi din acesta, inclusiv a oricaror modificari ulterioare care vor putea fi efectuate fara restrictii de catre FURNIZOR, fara a fi necesara nici o alta formalitate.

ART. 1 - Drepturi și obligații ale CLIENTULUI

 1. Clientul se obligă să utilizeze SERVICIILE FURNIZORULUI respectând în totalitate legislația în vigoare.
 2. Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor de identificare și a datelor gazduite pe echipamentele FURNIZORULUI, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intentionata, din neglijență sau din imprudență.
 3. CLIENTUL este singurul răspunzător pentru informațiile transmise în Internet, prin folosirea SERVICIILOR contractate. Trimiterea de e-mailuri comerciale sau necomerciale nesolicitate de către recipient sau destinatar, denunțate sau nedenunțate ca fiind SPAM, dar care pot fi considerate ca atare nu sunt permise;
 4. Echipamentele inchiriate si subinchiriate ale FURNIZORULUI nu vor fi utilizate sub nicio forma și în nicio circumstanță pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale sau pentru întreprinderea de acțiuni considerate ilegale conform legislației din România, Uniunea Europeană și/sau SUA. Materialele sau acțiunile ilegale includ, dar nu sunt limitate la:
  1. Încălcarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terț;
  2. Materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut;
  3. Materiale menite să încurajeze sentimentul de ură sau discriminare; Amenințări, abuz, hartuire, declarații calomnioase;
  4. Conținut pentru adulți, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen;
  5. Promovarea de activități ilegale (hacking, cracking, warez etc.);
  6. Informații sau software despre sau continand orice tip de viruși sau troieni cu excepția acelora provenind de la companii specializate în combaterea, înlăturarea sau protejarea față de aceștia și doar respectând legile în vigoare cu privire la drepturile de autor;
  7. Colectarea de informații personale pentru utilizarea în scopuri ilegale, sau în orice scop fără acordul persoanelor ale căror date sunt colectate;
  8. Orice conținut sau acțiune considerate de FURNIZOR ca fiind dăunătoare sau ilegale;
  9. Nu este permisă folosirea următoarelor tipuri de scripturi:
   1. Ce facilitează traficul P2P sau traficul de tip file sharing (ex. torrent, upload, download);
   2. Pentru servicii de tip proxy sau IRC;
   3. PhpShell sau scripturi similare pentru executarea de comenzi;
   4. De tipul FormMail;
   5. De tip Chat Room;
   6. Ce conțin probleme de securitate cunoscute sau cu risc. 
 5. Orice sesizare primită în legătura cu articolul 1.4  și confirmată de FURNIZOR va putea duce la suspendarea imediată a contului respectiv fără o anunțare în prealabil a CLIENTULUI.
 6. Folosirea form-urilor online pentru expedierea de e-mailuri se va face doar prin scripturi securizate la care accesul este restricționat de parola și/sau sisteme anti robot. Nerespectarea acestor prevederi duce la dezactivarea scripturilor sau suspendarea contului sau SERVICIILOR.
 7. Pornografia sau orice alte materiale cu conținut sexual sau obscen, link-uri avand legatura cu pornografia, sunt interzise pe serverele noastre.
 8. Să se asigure că plata SERVICIILOR contractate se efectuează la timp fără să se depășească termenul de scadenta de 7 zile; După depășirea unui număr de 14 zile contul CLIENTULUI poate fi suspendat de către FURNIZOR, iar reactivarea se poate face doar după plata unei taxe echivalente cu SERVICIILE contractate pe un an și achitarea oricărei restanțe sau plati neonorate. Dacă sunt depășite 180 de zile de la suspendarea contului, FURNIZORUL poate șterge definitiv contul CLIENTULUI, împreuna cu toate fișierele stocate de acesta pe server sau cont.
 9. Să nu facă cunoscută parola de acces altor persoane decat celor autorizate. De asemenea, CLIENTUL se obliga sa colaboreze cu FURNIZORUL în scopul asigurarii securitatii accesului la SERVICIILE și serverele FURNIZORULUI și să aducă la cunoștința acestuia orice actiune despre care are cunostinta și care reprezinta sau ar putea reprezenta un atac la securitatea și/sau etica rețelei internet;
 10. Sa se conformeze regulilor din rețelele de nivel mondial atunci cand utilizează SERVICIILE FURNIZORULUI pentru conectarea la acestea;
 11. Sa nu utilizeze abuziv echipamentele FURNIZORULUI , conducând la perturbații în funcționarea acestora;
 12. Să își asigure o copie de siguranta externă la toate datele si informatiile gazduite pe echipamentele FURNIZORULUI, acesta nefiind în nici un fel responsabil pentru pierderea sau alterarea datelor CLIENTULUI, indiferent de motivul din care acestea survin. Furnizorul pune la dispoziție doar mijloacele prin care sa se realizeze în bune condiții aceste copii, dar nu putem controla factorii ce pot corupe aceste date sau, de exemplu, datele originale ale CLIENTULUI pot fi deja corupte în momentul în care se realizeaza copia de siguranță. Este de datoria CLIENTULUI să verifice integritatea, atat a datelor gazduite, cât și a copiilor de siguranță.
 13. Să își administreze site-urile și scripturile gazduite pe SERVICIILE contractate de la FURNIZOR , CLIENTUL fiind singurul în măsură să controleze conținutul propriilor site-uri.
 14. CLIENTUL este obligat să dețină toate drepturile materialelor stocate pe server și a licențelor comerciale, necomerciale sau de alt fel necesare website-urilor din cont (platforme, teme, module, imagini, video, scripturi, etc).
 15. Sa suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natura provocate FURNIZORULUI sau unei terte persoane din cauza nerespectării acestor obligații, în cazul dovedirii culpabilității sale.

ART. 2 - Drepturi și obligații ale FURNIZORULUI

 1. FURNIZORUL este răspunzător pentru asigurarea funcționării echipamentelor și rețelei de transmisie date și acces internet permanent, garantand un uptime al acestora de 98%.
 2. FURNIZORUL poate schimba, limita sau bloca temporar sau definitiv accesul la anumite zone sau opțiuni (ex. SSH, SSL, etc.)  din server sau poate înlocui/dezactiva module (ex. Softaculous, RVsitebuilder, etc.) fără un anunț prealabil.
 3. FURNIZORUL nu este răspunzător pentru alterarea informațiilor transportate în exteriorul sistemului propriu de comunicații de date.
 4. SERVICIILE de acces la serviciile internet și servere sunt accesibile 98%. În mod excepțional un ip poate fi filtrat de către FURNIZOR sau de către FURNIZORII acestuia, spre anumite destinatii din internet, în cazul unui atac de tip flood cu sursa neidentificata a cărui virulența pune în pericol buna funcționare a echipamentelor FURNIZORILOR de internet ce tranzitează respectivul trafic. 
 5. Pentru SERVICIILE de web hosting (inclusiv cele cu resurse partajate), FURNIZORUL își rezerva dreptul de a realiza o configurație a serverelor sau conturilor unitară pentru toți CLIENȚII, dar cu limitări tehnice (cum ar fi limitarea spațiului și memoriei RAM, limitarea trimiterii de mailuri pe ora de către CLIENT, rularea scripturilor în cron la un interval mai mic de 15 minute, etc.) ce facilitează accesul concurențial la resurse al CLIENȚILOR găzduiți pe respectivul echipament.
 6. FURNIZORUL nu își asumă responsabilitatea și nu acordă garanții de nici un fel, nici în mod explicit nici implicit, incluzând, dar nelimitandu-se la garanțiile de comercializare obișnuite, la potrivirea pentru un scop anume, sau de orice alt fel.

ART. 3 - Confidențialitatea datelor

 1. FURNIZORUL va face tot posibilul pentru a pastra confidentialitatea datelor CLIENTULUI stocate sau transferate prin intermediul sau. CLIENTUL este responsabil de prelucrarea datelor din contul sau, de mentinerea securitatii contului hosting și a datelor de autentificare. CLIENTUL este responsabil pe deplin de activitățile ce se desfășoară în contul sau si orice acțiuni in legatura cu SERVICIILE contractate.
 2. CLIENTUL este responsabil pe deplin de acțiunile partenerilor (reprezentanți legali sau angajați ai acestora) angajați în realizarea/întreținerea și/sau promovarea SERVICIILE contractate.
 3. CLIENTUL este de acord sa anunțate FURNIZORUL de orice acces neautorizat sau alte breșe de securitate. FURNIZORUL nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care tine de posibilitatea CLIENTULUI de a o remedia. 
 4. Luați la cunostiinta si sunteți de acord că sub nicio forma FURNIZORUL nu este răspunzător, în niciun mod, pentru acțiunile sau omisiunile CLIENTULUI sau ale utilizatorilor resurselor SERVICIILOR, carora Dumneavoastra le dati acces, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorită unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui achitate unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, CLIENTUL va fi obligat sa plătească aceste sume de bani, și nu FURNIZORUL.
 5. FURNIZORUL nu verifică conținutul încărcat, stocat sau transferat de către CLIENT sau orice alt terț și în consecință nu poate fi făcut responsabil în nici un caz pentru acest conținut. Totuși, în condițiile în care FURNIZORUL este notificat de către o autoritate competentă sau de către partenerii acestuia (ex. ROMARG) în conformitate cu dispozițiile procedurale civile/penale în materie sau din propria inițiativă, va putea acționa rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la acel conținut care face obiectul notificarii.

ART. 4 - Limitarea obligatiilor 

 1. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul ca FURNIZORUL , asociații săi sau alți parteneri, directori, actionari sau angajați ai FURNIZORULUI nu au obligații pentru orice pagubă directă, indirectă, specială, exemplară, inclusiv, dar nelimitandu-se numai la pagube de pierdere de castiguri viitoare, bunăcredință, folosire, date sau alte bunuri intangibile (chiar dacă ați avertizat FURNIZORULUI de posibilitatea unor asemenea pierderi), rezultand din: 
 2. folosirea sau imposibilitatea folosirii SERVICIULUI sau SERVICIILOR, erori, defecte, omisiuni, întârzieri în operații sau transmisii sau orice altă neregulă a bunului mers al SERVICIILOR sau a software-ului; 
 3. costul procurarii de bunuri sau servicii pentru inlocuirea celor cumparate sau obtinute prin mesaje sau tranzacțiilor realizate cu sau prin SERVICIILE FURNIZORULUI; 
 4. accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor sau datelor Dumneavoastra; 
 5. declarațiilor și comportamentului unei alte parti fata de SERVICII; 
 6. orice bun sau serviciu oferit sau vandut prin intermediul SERVICIILOR. 
 7. orice alta situație referitoare la SERVICII sau la un software.

ART. 5 - Înregistrare, Prelungire, Transfer sau Administrare Domenii web

 1. CLIENTUL este obligat să respecte următoarele reguli cand solicită înregistrarea, prelungirea, transferul sau administrarea unui domeniu web:
 2. Numele de domeniu este disponibil pentru înregistrare;
 3. Numele de domeniu nu este rezervat, blocat, în curs de stergere, intr-o disputa juridică sau de altă natură;
 4. Numele de domeniu nu încalcă drepturile de autor sau de proprietate intelectuala, patente, marca inregistrata, trademark, copyright, etc.;
 5. Numele de domeniu nu contine cuvinte obscene, discriminatoare, rasiste sau de natura ilegală;
 6. Numele de domeniu nu trebuie sa contina spații sau caractere speciale (singura excepție este cratima);
 7. Numele de domeniu contine doar litere (fără diacritice) și cifre;
 8. Numele de domeniu nu poate sa inceapa cu cratima (-) sau cifra;
 9. Domeniile web sunt înregistrate, prelungite, transferate sau administrate prin intermediul ROMARG, în calitate de Registrar, în numele CLIENTULUI pe numele CLIENTULUI respectand termenii, condițiile și regulile de înregistrare a fiecărei autorități naționale sau internaționale. PHPServer și ROMARG nu au putere de decizie în modificarea acestor termeni. 
 10. CLIENTUL este obligat sa respecte regulile, termenii și condițiile și regulamentele tuturor autorităților de mai jos. În acest sens, legăturile de mai jos te vor redirecționa către site-urile autorităților.
  1. ROTLD. Reguli de Înregistrare
  2. ROTLD. Contract pentru Înregistrare
  3. EURID. Reguli de Înregistrare
  4. EURID. Nume de domenii cu caractere speciale (IDN-uri)
  5. EURID. Rezolvarea Disputelor
  6. OpenSRS. Reguli înregistrare (Engleza)
  7. ICANN. Rezolvarea Disputelor (Engleza)
  8. ICANN. Materiale de informare a proprietarului ale Registrantului (Engleza)
  9. ICANN. Drepturi si responsabilitati ale Registrantului (Engleza)
  10. ICANN. Beneficii și responsabilități ale Registrantului (Engleza)
  11. Contract Furnizare Servicii ROMARG
 • Nerespectarea regulilor, termenii și condițiile și regulamentele partenerilor FURNIZORULUI de către CLIENT duce la suspendarea SERVICIILOR și/sau plata de daune în favoarea FURNIZORULUI și/sau partenerilor.

ART. 6 - Politica de trimitere a email-urilor

 1. Pentru fiecare domeniu gazduit și cont există o limita de de email-uri ce pot fi trimise pe ora, și mai exact exista o limita de email-uri pe minut. Dacă depășiți aceasta limită, majoritatea email-urilor vor returnate cu o eroare de livrare. Dacă acest lucru se întâmplă va dura o perioadă până veți putea transmite din nou email-uri. Vă rugăm să așteptați cel puțin o ora după incident pentru a trimite din nou email-uri.
 2. Orice lista de email-uri mai mare decât 50 de adrese necesită o alta solutie semidedicata, dedicata sau serviciu extern PHPServer.
  NOTA: NU este posibil să trimiteți email-uri in continuu astfel: 10 email-uri pe ora x 24 de ore pe zi
 3. Trimiterea de email-uri către orice listă mai mare de 50 de adrese de email nu este permisă.
 4. Toate liste de email trebuie sa fie de tipul Double Opt-In. Asta înseamnă ca deținătorul adresei de email și-a exprimat explicit dorința de a primi email-uri de la dumneavoastra si a confirmat ca adresa respectiva de email îi aparține. 
 5. Nu permitem trimiterea de email-uri catre liste cumparate sau primite. Trimiterea de email-uri către astfel de liste va fi interpretată ca SPAM și va duce la suspendarea necondiționata a site-ului dumneavoastra și apoi spre ștergere.
 6. Orice mesaj de nesolicitat va duce la suspendarea sau ștergerea contului respectiv. Avem toleranță zero împotriva trimiterii de email-uri nesolicitate sau altor forme de spam.

ART. 7 - Alte specificații 

 1. FURNIZORUL nu poate avea abilitatea sa exercite controlul 100% și nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului informațiilor care circula prin rețeaua sa sau prin SERVICIILE asigurate. De asemenea, FURNIZORUL nu garantează veridicitatea informațiilor primite prin intermediul SERVICIILOR asigurate.
 2. FURNIZORUL nu garantează securitatea totala a datelor stocate pe echipamentele proprii, închiriate sau subinchiriate atât din punct de vedere al păstrării integrității acestora împotriva daunelor ce pot surveni din apariția unor defecte fizice la echipamente, cât și din punct de vedere al păstrării integrității acestora împotriva unor atacuri prin metode software de tip malițios.
 3. În cazul produselor soft și /sau a licențelor oferite, FURNIZORUL nu oferă alte garanții fata de garanția oferită de producătorul original al acestora, implicit nu se garantează ca respectivele softuri vor îndeplini toate cerințele dorite de CLIENT. Este de datoria CLIENTULUI sa se intereseze la producătorii respectivelor softuri asupra garanțiilor oferite de acestea cat si a compatibilitatilor cu alte softuri.
 4. CLIENTUL va apăra și despăgubi FURNIZORUL pentru orice daune, pretenții, costuri și cheltuieli, inclusiv onorariul avocatilor, onorariile și cheltuielile tertilor legate sau care decurg din acești termeni și/sau încălcarea lor.
 5. FURNIZORUL nu va răspunde financiar decât în limita maximă a valorii efective a SERVICIILOR contractate, raportata la perioada de nefunctionalitate sau funcționare defectuoasă, pentru eventualele daune produse CLIENTULUI, datorate neglijentelor rezultand din neasigurarea SERVICIILOR sau prin producerea oricărui eveniment sau serii de două sau mai multe evenimente aflate în conexiune.
 6. FURNIZORUL își rezerva dreptul de a opera limitari de natura tehnica a SERVICIILOR contractate de CLIENT si/sau de reziliere unilaterala a contractului cu aplicare imediata, în mod excepțional, dacă se aduc prejudicii de orice natura FURNIZORULUI în mod direct sau indirect de CLIENT .
 7. Atunci cand se primește o sesizare oficială din partea unei autorități abilitate, a unui utilizator, a unui vizitator sau altă persoană sau în cazul autosesizarii cu privire la o faptă, acțiune, inacțiune, defecțiune, funcționare necorespunzătoare, fraudă, utilizare frauduloasă sau orice alta împrejurare de natură să pună în pericol funcționarea corespunzătoare a SERVICIILOR, a echipamentelor FURNIZORULUI sau pentru remedierea unei astfel de situații, FURNIZORUL este îndreptățit sa acceseze serverele proprii sau închiriate, ale CLIENȚILOR sau cele aflate în custodie, utilizând datele de acces folosite de CLIENT sau, la cererea expresă a unei persoane/entități care are calitate sau din proprie initiativa, sau le poate reseta.
 8. Conform art. 1203 din Codul Civil CLIENTUL a citit, a înțeles și a luat la cunoștință și acceptă în mod expres prevederile acestui contract prin cererea, comandarea sau folosirea oricărui serviciu prestat de FURNIZOR și/sau prin simpla plata a facturii/facturilor fiscale sau proforme primite de la FURNIZOR.
 9. Suplimentar față de pachetul de hosting, găzdurie web, inregistrare sau prelungire domenii web administrarea serverelor, echipamentelor și infrastructurii necesare derularii prezentului contract este oferită cu un cost de 25 euro / oră.
 10. Toate facturile proforme au o valabilitate de maxim 7 de zile calendaristice de la data facturării, iar după aceasta dată FURNIZORUL nu mai este obligat sa presteze SERVICIILE și/sau le poate suspenda definitiv sau temporar sau poate mări/micșora tariful stabilit inițial.
 11. Toate ofertele trimise au o valabilitate de maxim 7 de zile calendaristice de la data trimiterii.

Titlurile secțiunilor sunt numai pentru convenienta și nu au nici un efect legal sau contractual.